مجموعه‌ی خدمت نت

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر
ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر
مطالب مرتبط

کولر گازی ال جی سری اینورتر یکی از کولر گازی‌های است که به دلیل قابلیتی که در کاهش مصرف انرژی دارد، بسیار مورد توجه کارربران سیستم های تهویه مظبوع هوا می‌باشد. از این رو قصد داریم تا در این سری از مقالات آموزش خدمت نت در خصوص کولر گازی، به آموزش نحوه کار با ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر بپردازیم و به جهت آشنایی شما عزیزان با نحوه عملکرد کلیه دکمه های کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر، معرفی کاملی را از دکمه‌های موجود بر روی این ریموت کنترل داشته باشیم.

نحوه عملکرد کلیه دکمه های کنترل کولر گازی ال جی

عملکرد سرمایش

1) دکمه آموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

2) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را چندبار فشار دهید تا علامتآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)روی صفحه به نمایش درمی آید.

3) دکمهآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)یاآموزش و راهنمای استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)را بزنید تا دمای مورد نظرتان را انتخاب شود.

توجه : دمای متعادل 24 درجه می باشد

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

عملکرد گرمایش ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چندبار فشار دهید تا علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورترروی صفحه به نمایش درمی آید.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

2) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتریامعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا بزنید تا دمای مورد نظرتان را انتخاب کنید.

عملکرد رطوبت زدایی در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

در این حالت رطوبت بیش از حد در محیط کاسته می شود، تا از مستقر شدن کپک و قارج جلوگیری نماید. این حالت دمای اتاق و سرعت پنکه را به طور خودکار تنظیم نموده تا رطوبت را به  حداقل برسد.

دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چندبار فشار دهید تا علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورترروی صفحه به نمایش درمی آید.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

نکته: در این حالت نمی توانید دمای اتاق را تنظیم کنید، چراکه به طور خودکار تنظیم می شود. همچنین، دمای اتاق در صفحه نمایش نشان داده نمی شود.

چنانچه در خصوص ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر نياز به مشاوره و راهنمايی بیشتری داريد، می‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد – ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

نحوه عملکرد فن در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چندبار فشار دهید تا علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورترروی صفحه به نمایش درمی آید.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

 

2) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چندبار فشار دهید تا سرعت پنکه تنظیم شود.

– اگر هوای طبیعی می خواهید علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا انتخاب کنید. سرعت پنکه خود خودکار کم و زیاد می شود.

تنظیم جهت جریان هوا با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

1) جهت تنظیم جهت جریان هوا به صورت افقی، دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

– علامت معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا انتخاب کنید تا جهت جریان باد خودکار تنظیم شود.

2)جهت تنظیم جهت جریان هوا به صورت عمودی،دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چند بار بزنید و جهت دلخواه را برگزینید.

علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا انتخاب کنید تا جهت جریان باد خودکار تنظیم شود.

تنظیم تایمر با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

میتوانید از عملکرد تایمر برای صرفه جویی مصرف انرژی و کاربرد موثرتر از دستگاه تهویه استفاده کنید.

تنظیم زمان فعلی

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا بزنید و آنرا برای بیشتر از ۳ ثانیه فشار دهید.

آیکون معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر –AM/PM در پائین صفحه نمایش چشمک میزند.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

2) دکمه ها یمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتریامعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا برای انتخاب دقیقه فشار دهید.

3) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر را برای اتمام تنظیم فشار دهید.

روشن کردن کولر به طور خودکاردر زمان تعیین شده

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا بزنید.

– ایکون زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

2) دکمه ها یمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتریامعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا برای انتخاب دقیقه فشار دهید.

3) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر را برای اتمام تنظیم فشار دهید.

خاموش کردن کولر به طور خودکاردر زمان تعیین شده

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا بزنید.

– ایکون زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

2) دکمه ها یمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتریامعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا برای انتخاب دقیقه فشار دهید.

3) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر را برای اتمام تنظیم فشار دهید.

چنانچه در خصوص ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر نياز به مشاوره و راهنمايی بیشتری داريد، می‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد – ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

لغو تنظیمات تایمر با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

1) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا فشار دهید.

2) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتریامعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا برای انتخاب لغو تنظیمات تایمر فشار دهید.

3) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر را بزنید.

4) برای لغو کلیه تنظیمات تایمر دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر را فشار دهید.

تنظیم حالت خواب با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

در این برای خاموش شدن خودکار دستگاه تهویه مطبوع در زمانی که به خواب می روید استفاده می شود.

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.

2) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا بزنید.

3) دکمه هایمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتریامعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا برای انتخاب ساعت بزنید(تا ۷ساعت)

4) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر را برای پایان فشار دهید.

– آیکون معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتردر روی صفحه به نمایش درمی آید.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

نکته: در حالت های خنک کننده و رطوبت زدا، هر ۳۰ دقیقه دما ۱ درجه سانتی گراد افزایش می یابد تا خواب آرامش بخشی داشته باشید. دما تا ۲ درجه سانتیگراد ازدمای فعلی افزایش خواهد یافت.

عملکردهای پیشرفته در ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

عملکرد (Jet cool & Jet heat)با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

 این حالت به شما اجازه می دهد تا فضای داخلی را در تابستان به سرعت خنک و یا در زمستان به سرعت گرم کنید.

دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا فشار دهید.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

در وضعیت خنک کنندگی جت، باد قدرتمندی با دمای ۱۸ درجه سانتی گراد برای ۳۰ دقیقه پرتاب می شود.

-در وضعیت گرمایشی جت، باد قدرتمندی با دمای ۳۰ درجه سانتی گراد برای ۳۰ دقیقه پرتاب می شود.

تصفیه هوای فضای داخلی با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

Auto clean: 

در عملکردهای خنک کننده و رطوبت زدا، درون دستگاه داخلی نم و رطوبت تولید می شود. از عملکرد خودکار نظافت برای زدودن این نم استفاده می شود.

دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا فشار دهید.

-علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورترروی صفحه نمایش ظاهر می شود.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

– اگر دستگاه را خاموش کنید، پنکه برای ۳۰ دقیقه درون دستگاه داخلی را تمیز خواهد کرد.

عملکرد تصفیه پلاسما با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

در فیلتر پلاسمای توسعه یافته توسط ال جی آلاینده های میکروسکوپی هوای ورودی را کاملاً تصفیه نموده تا هوایی تمیز و تازه را فراهم کند.

دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا فشار دهید.

– علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورترروی صفحه نمایش ظاهر می شود.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

تغییر خودکار عملکرد با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

در این حالت بصورت خودکار حالت عملکرد  تغییر می یابد تا دما را روی ± ۲ درجه سانتی گراد بماند.

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چندبار فشار دهید تا عملیات تغییر خودکار عملکرد انتخاب شود.

– علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورترروی صفحه نمایش ظاهر می شود.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

2) دکمه هایمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتریامعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا بزنید تا دمای دلخواه را تنظیم کنید.

3) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چند بار فشار دهید تا سرعت پنکه را تنظیم کنید.

حالت صرفه جویی خنک کننده با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

در این حالت مصرف برق در خنک سازی کاهش می یابد و دمای تنظیم شده را تا دمای مطلوب برای محیطی آسایش بخش افزایش می دهد.

1) دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چندبار فشار دهید تا عملکرد خنک ساز انتخاب شود.

2) دکمه معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا فشار دهید.

– علامتمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورترروی صفحه نمایش ظاهر می شود.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

روشنایی صفحه نمایش با استفاده از ریموت کنترل کولر گازی ال جی (LG)

شما می توانید روشنایی صفحه نمایش واحد داخلی را تنظیم کنید

دکمهمعرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتررا چند فشار دهید. تا روشنایی به حد مطلوب برسد.

معرفی دکمه های ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر

چنانچه در خصوص ریموت کنترل کولر گازی ال جی سری اینورتر نياز به مشاوره و راهنمايی بیشتری داريد، می‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد – ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

مطالب مرتبط

کد تخفیف 10 درصدی

مجموعه‌ خدمت نت هموراه تلاش دارد تا حد امکان بستری را فراهم نماید تا کاربران و مشتریان مجموعه بتوانند با کمترین هزینه ممکن، بیشترین خدماتِ با کیفیت را دریافت نمایند.

از این رو ما این امکان را فراهم نموده‌ایم تا تمامی همراهان این مجموعه از طریق دنبال کردن حساب کاربری اینستاگرام خدمت نت، از 10درصد تخفیف برای اولین سفارش خود بهره‌مند گردند.

جهت بهره‌مندی از تخفیف، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید و سپس صفحه رسمی خدمت نت در اینستاگرام را فالو نمایید. پس از فالو، در کمتر از 24 ساعت، کد تخفیف برای شما دایرکت خواهد شد.